همه چیز درمورد ماهی های زینتی

مقدمه
علاقمندان و صاحبان آکواریوم ماهیان زینتی علاقه زیادی به شناسایی گونههای مختلف آبزیان زینتی و نحوه تکثیر و پرورش آنها دارند ولی متأسفانهمنابع اطلاعاتی کمی بصورت مکتوب یا الکترونیک در این خصوص وجود دارد. اززمان معرفی و گسترش ماهیان زینتی در آکواریمها سالها می گذرد ماهیان زینتیاز دیرباز مورد توجه علاقمندان به طبیعت به خصوص در شهرهای صنعتی بوده است .
زندگیساکت آبزیان و بخصوص ماهیها برای انسانی که از زندگی مدرن و ماشینی مملواز سرو صدا فرار می کند آرامش بخش است. انسان وقتی به تماشای محیط زیستیمتضاد با فضای کنونی خود مینشیند سکوت نموده و با حوصله فراوان غرق دردنیای زیبای آبزیان می شود. آبزیان زینتی در مقایسه با سایر آبزیان دریاییبدلیل امکان زندگیشان در محیطهای مصنوعی بیشتر مورد توجه مردم شهرنشینقرار گرفته اند .
پس از جنگ جهانی دوم و با فراهم شدن امکانات حمل ونقل هوایی آبزیان زینتی به اقصی نقاط دنیا انتقال داده شدند. امروزه شاهدحضور گونه های ماهیان زینتی مختلفی درکشورهای آسیایی هستیم گونه هایی کهروزگاری تنها در رودخانه های آفریقا میزیسته اند و یا وجود گونه های آبزیمختص به رودخانه های آمریکا درآکواریوم خانه های اروپاییان و آسیایی ها استو امروزه شاهدیم کشور سنگاپور با داشتن آب و هوا و شرایط اقلیمی مساعدمرکز جهانی تجارت و تکثیر و پرورش آبزیان زینتی شده است و روزانه میلیونهاگونه آبزیان زینتی به اقصی نقاط دنیا مبادله و صادر میشود.

پیشگامان آکواریوم
اگرچه اطلاعات دقیقی در مورد نگهداری انواع ماهی بصورت تزئینی توسط انساندر دست نیست با وجود این می توان گفت که از هزاران سال قبل در چین ماهیهارا بعنوان یک حیوان خانگی نگهداری می کردند. اولین کتاب درباره ماهی بنامکتاب ماهیهای قرمز در قرن شانزدهم میلادی توسط Changchi-en نگاشته شده کهبیشتر در مورد زیبایی این نوع ماهیها و عکس العملشان نسبت به تغییراتحرارت بحث نموده است.
اولین آکواریوم عمومی در سال 1853 در شهر لندنپایتخت انگلستان گشایش یافت و یکسال بعد از آن کتابی بعنوان نگهداریآکواریوم در منزل توسط مؤسس آکواریوم عمومی لندن بنام فلیپ به رشته تحریردرآمد.
اولین سری ماهیهای زنده استوایی در سال 1863 به اروپا صادر گردید.
اولین ماهی که صادر شد ماهی بهشتی بنام Mocropodus opercularis که ماهی بسیار زیبا و مقاوم بوده است.
اولین پمپ که در آکواریوم به کار برده شد در سال 1860 در آکواریوم عمومی پاریس بود.
اولین بار جمع آوری ماهیهای زینتی و طبقه بندی و تکثیر آنها توسط آلمانها انجام شد.

نصب و راه اندازی آکواریوم
اگر تعدادی ماهی را در مخزن کوچکی قرار دهیم باید شرایط مساعدی برای آنفراهم سازیم تا از تماشای این محیط مصنوعی لذت ببریم. بدلیل اینکه ماهیباید مواد غذایی و اکسیژن مورد نیاز خود را از آب آکواریوم تهیه نماید لذابطور پیوسته بایداز تامین غذا وفراهم شدن اکسیژن آب اطمینان حاصل کرد وفعالیت در زمینه تکثیر و پرورش ماهیان زینتی نیز همانند کار با سایرماهیان پرورشی دارای ویژگی ها و مسائل خاص خود است که می توان ازجمله بهتهیه و ساخت یک آکواریوم مناسب تهیه ماهیان زینتی مناسب تغذیه وغذا دهیبهداشت و بیماریهای ماهیان زینتی اشاره نمود.
بعضی اوقات مشاهده شده که علاقمندانی بدون داشتن اطلاعات در زمینه نگهداریو تکثیر و پرورش ماهیان زینتی برای خرید ماهی و آکواریوم به فروشگاه هایماهیان زینتی مراجعه مینمایند واقدام به خرید گونه های مختلف ماهی وآکواریوم نامناسب از نظر ظرفیت نگهداری می نمایند و پس از راه اندازیآکواریم در منزل یا محل کار خود آکواریوم دچار مشکل شده و علاقه خود را ازدست می دهند. این عزیزان بهتراست قبل از خرید ماهی یا آکواریوم اطلاعاتمختصری از گونه های آبزی مورد علاقه خود بدست آورند و در ابتدای کار بهموارد زیر توجه فرمایند:
اختصاصات ظرفیت آکواریوم
ظرفیت آکواریوم را باید به نسبت تعداد گونه مورد علاقه خود انتخاب نمودتراکم بیش از اندازه ماهی در آکواریوم بعلت بوجود آمدن پس ماندههای غذاییو ازدیاد فضولات ماهی موجب کمبود اکسیژن و سریع آلوده شدن آب آکواریوممیشود. فضولات ماهی در آب آکواریوم تولید آمونیوم نموده و در محیط با فعلو انفعالات شیمیایی تولید سم می نماید که باعث مرگ ماهیان زینتیدرآکواریوم می شود.
با عنایت به ظرفیت هر آکواریوم و توجه به این نکته که ماهیان از لحاظرفتاری دارای گونه های مختلف صلح جو پرخاشگر و تهاجمی می باشند قرار دادنآنها در یک آکواریوم مشکلات مهمی را برای صاحب آکواریوم بودجود خواهد آوردلذا رعایت این نکته توصیه جدی میشود و باید توجه داشت که چرخه زندگیدرآکواریوم فعالیتی بیولوژیکی محسوب می شود از اینرو رعایت تعادل بینگیاهان آبزی و ماهیان زینتی درمحیط آکواریوم ضروری می نماید .
درزمانیکه محیط آکواریوم بصورت طبیعی یا مصنوعی روشن می باشد گیاهان تولیداکسیژن میکنند و زمانیکه محیط تاریک می شود گیاهان مصرف کننده اکسیژنمیشوند. بدین ترتیب عدم تعادل تراکم ماهی و گیاه آبزی باعث کمبود اکسیژندرآب آکواریوم میشود که در صورت زیاد بودن تراکم گیاهان آبزی آکواریومخصوصا در هنگام تاریکی خطر جدی از جهت کاهش اکسیژن ماهیان آکواریوم راتهدید می کند. همچنین باید توجه داشته باشیم که ماهیان زینتی به دو صورتزنده زا و تخم ریز تکثیر می شوند لذا ممانعت از قرارگیری توام آنها در یکآکواریوم ضروری است .

لوازم مورد نیاز یک آکواریوم:
افرادی که علاقمند به داشتن آکواریوم هستند می توانند یکدستگاه آکواریومرا بصورت آماده خریداری کنند و یا اینکه خود یک آکواریوم مناسب بسازنند. البته در صورت خرید آکواریوم آماده وسایل آنرا هم دریافت میکنند اما درصورت حوصله و گذاشتن کمی وقت میتوانند آکواریوم مورد نظر خود را در ابعادمختلف بسازند که دراینصورت هم ارزانتر تمام می شود و هم لذت بیشتری برایسازنده آن دارد.
بهتراستآکواریوم بصورت مکعب مستطیل تهیه شود چون از مزایای این نوع آکواریوم سطحتهویه زیاد آب

/ 0 نظر / 13 بازدید